Hòm Nắp tròn

Các dịch vụ trọn gói bao gồm : – Trang trí quan tài – Công nhân tẩn liệm + động quan – Vật liệu tẩm liệm ( Trà, vài, nilon, keo, thuốc ) – Bộ quả từ rồng phụng bằng hoa và trái cây – Bao thư phúng điếu – Rạp che bàn ghế – Tang phục – Xe tang – Xe 45 chỗ – Lò thiêu và hủ cốt

Hotline: 0907355915 – 0909355915